Overzicht standaardtarieven

Intakegesprek

90

sessie 90min

Individuele sessie met het kind

60

sessie 50min

Ouder-kind sessie en oudergesprek

65

sessie 50min

Extern
overleg

 

 

prijs op voorhand te bespreken

Intakegesprek

€ 90

sessie 90min

Individuele sessie met het kind

€ 60

sessie 50min

Ouder-kind sessie en oudergesprek

€ 65

sessie 50min

Extern overleg

 

 

prijs op voorhand te bespreken

Betalingsvoorwaarden

Betaling
Betaling gebeurt steeds bij aanvang van elke sessie, en dit elektronisch via uw bankapp of payconiq.

Annulatie van een sessie
Indien een gemaakte afspraak niet kan doorgaan, vraag ik om minstens 48u op voorhand de afspraak te annuleren.  Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak zal de sessie in rekening worden gebracht.

Terugbetaling

Eerstelijnspsychologische zorg:
op dit ogenblik zijn er geen uren meer beschikbaar in de regio Aalter om mij in dit systeem aan te sluiten.  Ik kan dus geen verminderde tarieven aanbieden.

De meeste mutualiteiten voorzien wel een gedeeltelijke tegemoetkoming. Dit kan u navragen bij uw eigen mutualiteit.